Privacybeleid

Privacybeleid


Clientendossier


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Natalie Bimmel uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die Natalie Bimmel, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Natalie Bimmel doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Zij bewaard uw gegevens niet op zijn eigen computer of op papier, maar maakt voor haar clientendossiers en facturering gebruik van de diensten van Salonized. Salonized garandeert de veligheid van uw gegevens. 


Geheimhouding


Als uw behandelend therapeut heeft Natalie Bimmel als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

•Voor het gebruik voor waarneming, tijdens zijn afwezigheid.

•Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie /intercollegiale toetsing.

•Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Natalie Bimmel of haar administrateur, een factuur kan opstellen.


Als Natalie Bimmel vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, in dit geval behandeling acupunctuur en de kosten van het consult.


e-mail


Natalie Bimmel maakt gebruik van Gmail-account van het Amerikaanse bedrijf Google. De informatie wordt dus overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk heeft hier geen invloed op. Eventuele persoonsgegevens die u mij via mail stuurt, worden nadat zij in uw dossier zijn opgeslagen door Natalie Bimmel verwijderd.


Raadpleeg het privacybeleid van Gmail, wanneer u wil weten hoe Google omgaat met (persoons)gegevens.


Communicatie via SMS, e-mail en Facebook messenger


Voor de communicatie met een behandelaar wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van Sms,  e-mail of Facebook Messenger. Houd u er bij de keuzes die u maakt ten aanzien van de informatie die u via deze platforms met mij deelt, rekening mee dat de veiligheid van online communicatie  nooit volledig te garanderen is.


Cookies


Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De praktijk gebruikt cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten,

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan de praktijk u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.